• سالاد کوینولا با پنیر بز

    کوینولا نپخته، پنیر بز ،پودر سوخاری، روغن زیتون،سبزی های برگدار ،بادام پرک،لبالو خشک،سس مخصوص