• سوفله گل کلم

    گل کلم پخته شده، جعفری، پنیر زرد هلندی، سس بشامل، نمک و فلفل، تخم مرغ